Statystyka od A do Z

Statystyka to dział matematyki, którego metody i narzędzia są niezwykle często użyteczne dla wielu innych gałęzi wiedzy. Zastosowanie technik analiz statystycznych do analiz materiału z zakresu biologii nazywamy biostatystyką. Jednak nie tylko biologia korzysta z możliwości, jakie daje metodologia wypracowana w obszarze statystyki - jest to znakomite wsparcie dla badaczy wszelkich specjalizacji, którzy w swojej pracy mają kontakt z danymi źródłowymi. Możliwość zidentyfikowania tendencji i korelacji, a także określenia poziomu ich statystycznej istotności to dopiero początek tego, co oferują analizy statystyczne. Niniejszy portal stanowi zaproszenie do statystyki, w interesujący sposób przybliżając zagadnienia związane z tą tematyką.

  • ,