Pojemniki na zużyte igły

Przeprowadzanie badan lekarskich musi charakteryzować się przestrzeganiem zasad higienicznego wykonani tych badan, zabezpieczeniem próbek, a także odpadów medycznych. Ważnym jest także by odpowiednio poradzić sobie tutaj z różnego rodzaju problemami z zakresu późniejszej utylizacji czy przechowywania tych odpadów.

  • ,