Opieka nad osobami starszymi

Starość nie dla każdej osoby oznacza sprawność fizyczną aż do ostatniego dnia życia. Dla wielu osób niestety jest to ból, cierpienie i zdanie się na bliskich, z racji swojej niedołężności. Co może zrobić rodzina w takiej sytuacji? Oczywiście może ktoś z bliskich poświęcić się opiece nad tą osobą, ale czy nie lepiej jest pracować a opiekę w chwili, gdy jest się w pracy przekazać osobie odpowiednio do tego przeszkolonej?

  • ,