Omnibus CATI

Doświadczona firma badawcza wprowadza nowość: Omnibus CATI. Badania omnibusowe to połączenie szybkiego procesu badawczego z niskimi kosztami realizacji. Taka oferta zaskoczy każdego! Pojedyncze pytanie zadane 1000 mieszkańców Polski to koszt jedynie 400 zł, a czas oczekiwania na raport od rozpoczęcia procesu ankietyzacji wynosi…7 dni. nDzięki zastosowaniu techniki CATI skraca się proces realizacji, zaś koszty są tak niskie dzięki skompilowaniu pytań od różnych zamawiających w jednym kwestionariuszu. W ten sposób koszty, które każdy z nich musiałby ponieść osobno, dzielą się między zamawiających. Każdy zamawiający otrzymuje raport ze zleconej przez niego części badania.

  • ,