Kampania informacyjna - ustawa śmieciowa

Kampania informacyjna związana ze zmianami w ustawie "śmieciowej", przygotowana w taki sposób, aby każda gmina mogła uczestniczyć w dowolnie wybranym zakresie, zależnie od potrzeb, liczby mieszkańców i planowanego na ten cel budżetu. Profesjonalna organizacja akcji informacyjnej, edukacyjnej i badawczej.W ramach kompleksowej propozycji otrzymają Państwo do wyboru szereg gotowych rozwiązań i narzędzi marketingowych, wraz z dostosowaniem ich do indywidualnych potrzeb każdej gminy. Projekt, wydruk, kolportaż materiałów na temat zmian w ustawie śmieciowej. Gotowe materiały informacyjne dla mieszkańców, ulotki, listy informacyjne, informatory, naklejki, magnesy. Kampania promująca wywóz śmieci.

  • ,